Stručni komentari za novinske članke

Jutarnji list, 2013.: U posljednji trenutak spašen pas kojeg je vlasnik odbacio jer je tvrdio da je gay (autor teksta Zlatko Šimić). Dostupno na: http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-posljednji-trenutak-spasen-pas-kojeg-je-vlasnik-odbacio-jer-je-tvrdio-da-je-gay/1191359/ 24sata Dječji zabavnik, 2013.: Kako naučiti mačku da se lijepo ponaša (autorica teksta Sunčica Taslak) Večernji list, prilog Vau Mijau, 2013.: Škola ponašanja (autorica teksta Snježana Črnjević) Večernji list, prilog …

Članci na web stranicama

Zooportal, 2011.: Prijatelji životinja protiv šok ogrlica. Dostupno na: http://zooportal.hr/2011/03/06/prijatelji-zivotinja-protiv-sok-ogrlica/ Veterina, 2011.: Eutanazirati agresivnog psa? Dostupno na: http://veterina.com.hr/objave/?p=94 AWPA, 2012.: Ponašanje koza. Dostupno na: https://wordpress.com/post/irenapetak.com/522 AWPA, 2012.: Razlika dobrobiti životinja i prava životinja. Dostupno na: https://wordpress.com/post/irenapetak.com/529 AWPA, 2012.: Osjećaju li ribe bol? Dostupno na: https://wordpress.com/post/irenapetak.com/534 AWPA, 2012.: Kako je ponašanje životinja povezano s njihovom dobrobiti? Dostupno na: https://wordpress.com/post/irenapetak.com/538

Znanstveni i stručni radovi

Peer-reviewed publications Pavičić, Ž., Potočnjak, D., Petak, I., Krsnik, B. (2000): Influence of keep and accommodation on the behaviour and welfare of pregnant gilts. Veterinarski arhiv 70: 207-212. Pavičić, Ž., Potočnjak, D., Krsnik, B., Žubčić, D., Petak, I., Hađina, S., Bedrica, Lj. (2001): Die Anwendung der Akupunktur bei der Behandlung der akralen Leckdermatitis bei einem …